Naturen är en läkande kraft.

 
Jag älskar naturen och kan aldrig få nog av den 

För att kunna behärska naturen måste man lyda den.