Det finns i alla fall en kärlek som man alltid förblir trogen; egenkärleken.